Terug naar Security Terug naar Security

TransQuest Tag & Tracing Solutions B.V.

Gladsaxe 38

7327 JZ Apeldoorn

Tel.nr +31 (0)55 32 38 570

info@transquest.eu 

Toegangsmanagement
Toegangscontrole   of   beter   gezegd   toegangsmanagement   beschermt   uw   mensen,   assets   en   resources   tegen ongeoorloofde   toegang.   U   bepaalt   wie,   wanneer,   hoe   lang   en   onder   welke   voorwaarden   toegang   mag   krijgen   tot uw locatie. Een   toegangscontrole   systeem   is   daarnaast   een   verzamelpunt   van   informatie   dat   u   in   geval   van   een   calamiteit   de juiste   informatie   over   de   aanwezigheid   van   personen   informeert.   Hetzelfde   toegangscontrole   systeem   biedt   u   de mogelijkheid   kosten   te   besparen   op   het   gebruik   van   de   locatie   zoals   energie,   elektriciteit   en   schoonmaak.   Met het   door   TransQuest   in   eigen   huis   ontwikkelde   ReQuest   software   platform   heeft   u   een   tool   in   handen   dat ondersteuning biedt aan het beleid en de procedures die u als organisatie heeft opgesteld.

Bijlagen Ins & Outs

De 'ins' en 'outs' van toegangsmanagement Integrale en adequate oplossingen op maat
Terug naar Security Terug naar Security www.transquest.eu
Toegangsmanagement
Toegangscontrole       of       beter       gezegd       toegangsmanagement beschermt   uw   mensen,   assets   en   resources   tegen   ongeoorloofde toegang.    U    bepaalt    wie,    wanneer,    hoe    lang    en    onder    welke voorwaarden toegang mag krijgen tot uw locatie. Een   toegangscontrole   systeem   is   daarnaast   een   verzamelpunt   van informatie   dat   u   in   geval   van   een   calamiteit   de   juiste   informatie over     de     aanwezigheid     van     personen     informeert.     Hetzelfde toegangscontrole    systeem    biedt    u    de    mogelijkheid    kosten    te besparen   op   het   gebruik   van   de   locatie   zoals   energie,   elektriciteit en   schoonmaak.   Met   het   door   TransQuest   in   eigen   huis   ontwikkelde ReQuest    software    platform    heeft    u    een    tool    in    handen    dat ondersteuning   biedt   aan   het   beleid   en   de   procedures   die   u   als organisatie heeft opgesteld.

Bijlagen Ins & Outs

De 'ins' en 'outs' van toegangsmanagement Integrale en adequate oplossingen op maat
Tag & Tracing Solutions