Terug naar technieken Terug naar technieken

TransQuest Tag & Tracing Solutions B.V.

Gladsaxe 38

7327 JZ Apeldoorn

Tel.nr +31 (0)55 32 38 570

info@transquest.eu 

NFC
Door   het   toenemend   gebruik   van   Smartphones   nemen   ook   de   toepassingen   en   mogelijkheden   van   de telefoon   toe.   Algemeen   geaccepteerd   is   al   het   betalen   per   mobiele   telefoon.   Ook   voor   toegangscontrole wordt de telefoon steeds vaker ingezet. Deuren   worden   geopend   op   basis   van   de   NFC-chip   in   de   Smartphone.   De   Smartphone   verstrekt   tijdelijke toegang aan bezoekers, of toegang in situaties zoals extramurale zorg.
Ins & Outs       De 'ins' en 'outs' van toegangsmanagement Integrale en adequate oplossingen op maat
Terug naar technieken Terug naar technieken
NFC
Door    het    toenemend    gebruik    van    Smartphones    nemen    ook    de toepassingen    en    mogelijkheden    van    de    telefoon    toe.    Algemeen geaccepteerd    is    al    het    betalen    per    mobiele    telefoon.    Ook    voor toegangscontrole wordt de telefoon steeds vaker ingezet. Deuren     worden     geopend     op     basis     van     de     NFC-chip     in     de Smartphone.     De     Smartphone     verstrekt     tijdelijke     toegang     aan bezoekers, of toegang in situaties zoals extramurale zorg.
Ins & Outs       De 'ins' en 'outs' van toegangsmanagement Integrale en adequate oplossingen op maat
Tag & Tracing Solutions

Product(s) added to your shopping cart.

Continue Shopping Go to Checkout