Terug naar technieken Terug naar technieken

TransQuest Tag & Tracing Solutions B.V.

Gladsaxe 38

7327 JZ Apeldoorn

Tel.nr +31 (0)55 32 38 570

info@transquest.eu 

Internet of Things
Steeds   meer   wordt   gesproken   over   ‘Internet   of   Things’.   Hiermee   wordt   een   trend   benoemd   waarmee machines   meer   en   meer   hun   status   delen   met   een   centrale   server.   Deze   intelligente   apparaten   maken   het mogelijk   om   afhankelijk   van   de   staat   van   het   apparaat   te   kunnen   acteren   op   basis   van   de   input   van verschillende sensoren. Het    principe    hierachter    wordt    ook    wel    Machine-to-Machine    (M2M)    genoemd.    Doordat    apparaten    in periodieke   intervallen   korte   berichten   sturen   naar   een   centrale   server,   maken   deze   deel   uit   van   een   groot netwerk. De   wijze   waarop   dit   gebeurt,   is   heel   verschillend.   GSM   (4G)   en   bluetooth   zijn   wellicht   de   meest   bekende vormen hiervan, maar er zijn hierbij ook andere mogelijkheden. TransQuest biedt een aantal oplossingen waarin deze vorm van smart-sensoring wordt toegepast.
Ins & Outs       De 'ins' en 'outs' van toegangsmanagement Integrale en adequate oplossingen op maat
Terug naar technieken Terug naar technieken
Internet of Things
Steeds   meer   wordt   gesproken   over   ‘Internet   of   Things’.   Hiermee wordt   een   trend   benoemd   waarmee   machines   meer   en   meer   hun status   delen   met   een   centrale   server.   Deze   intelligente   apparaten maken   het   mogelijk   om   afhankelijk   van   de   staat   van   het   apparaat   te kunnen acteren op basis van de input van verschillende sensoren. Het   principe   hierachter   wordt   ook   wel   Machine-to-Machine   (M2M) genoemd.     Doordat     apparaten     in     periodieke     intervallen     korte berichten   sturen   naar   een   centrale   server,   maken   deze   deel   uit   van een groot netwerk. De   wijze   waarop   dit   gebeurt,   is   heel   verschillend.   GSM   (4G)   en bluetooth   zijn   wellicht   de   meest   bekende   vormen   hiervan,   maar   er zijn hierbij ook andere mogelijkheden. TransQuest   biedt   een   aantal   oplossingen   waarin   deze   vorm   van smart-sensoring wordt toegepast.
Ins & Outs       De 'ins' en 'outs' van toegangsmanagement Integrale en adequate oplossingen op maat
Tag & Tracing Solutions

Product(s) added to your shopping cart.

Continue Shopping Go to Checkout