Terug naar technieken Terug naar technieken

TransQuest Tag & Tracing Solutions B.V.

Gladsaxe 38

7327 JZ Apeldoorn

Tel.nr +31 (0)55 32 38 570

info@transquest.eu 

Actieve RFID
Actieve   RFID-technologie   is   een   techniek   waarbij   de   pas   een   continu   (radio)signaal   uitzendt. Een   pas   dient   daardoor   niet   voor   een   lezer   gehouden   te   worden,   maar   worden   opgemerkt door strategisch geplaatste lezers. Hierdoor   zijn   de   toepassingen   vaak   anders   dan   met   meer   conventionele   technieken.   Denk hierbij   aan   het   comfortabel   opensturen   van   deuren,   het   automatisch   registreren   van   aan-   of afwezigheid, buddytagging, dwaaldetectie en kunstbeveiliging.
Ins & Outs       De 'ins' en 'outs' van toegangsmanagement Integrale en adequate oplossingen op maat
Terug naar technieken Terug naar technieken
Actieve RFID
Actieve   RFID-technologie   is   een   techniek   waarbij   de   pas   een   continu (radio)signaal   uitzendt.   Een   pas   dient   daardoor   niet   voor   een   lezer gehouden    te    worden,    maar    worden    opgemerkt    door    strategisch geplaatste lezers. Hierdoor     zijn     de     toepassingen     vaak     anders     dan     met     meer conventionele     technieken.     Denk     hierbij     aan     het     comfortabel opensturen   van   deuren,   het   automatisch   registreren   van   aan-   of afwezigheid, buddytagging, dwaaldetectie en kunstbeveiliging.
Ins & Outs       De 'ins' en 'outs' van toegangsmanagement Integrale en adequate oplossingen op maat
Tag & Tracing Solutions

Product(s) added to your shopping cart.

Continue Shopping Go to Checkout