Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer
TransQuest      biedt      een      aantal oplossingen   waarin   deze   vorm   van smart-sensoring wordt toegepast.
Technieken
TransQuest   ontwikkelde   een   softwareplatform   dat   hardware   onafhankelijk   ingezet   kan   worden,   om   uw   bedrijf   te   ondersteunen   bij   safety, security en registratie vraagstukken.”
ACTIEVE  RFID
BIOMETRIE
Actieve    RFID-technologie    is    een techniek     waarbij     de     pas     een continu    (radio)signaal    uitzendt. Handsfree      registratie      is      o.a. hierdoor mogelijk.
Biometrie     wordt     toegepast     om personen    nauwkeurig    te    kunnen identificeren   op   basis   van   exacte gegevens van een persoon.
PASSIEVE RFID
Passieve   RFID-technologie   is   een techniek   waarbij   de   pas   voor   een lezer   gehouden   dient   te   worden om te worden geactiveerd.

TransQuest Tag & Tracing Solutions B.V.

Gladsaxe 38

7327 JZ Apeldoorn

Tel.nr +31 (0)55 32 38 570

info@transquest.eu 

NFC
Door   het   toenemend   gebruik   van Smartphones     nemen     ook     de toepassingen    en    mogelijkheden van de telefoon toe.
Als   eerste   partij   in   Nederland   is TransQuest    er    in    geslaagd    om een   combinatie   van   zowel   actieve als        passieve        techniek        te realiseren.
INTERNET OF  THINGS
COMBINATIE TECHNIEKEN
Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer www.transquest.eu Meer Meer
TransQuest       biedt       een       aantal oplossingen   waarin   deze   vorm   van smart-sensoring wordt toegepast.
Technieken
TransQuest    ontwikkelde    een    softwareplatform    dat    hardware onafhankelijk   ingezet   kan   worden,   om   uw   bedrijf   te   ondersteunen bij safety, security en registratie vraagstukken.”
ACTIEVE  RFID
BIOMETRIE
Actieve     RFID-technologie     is     een techniek   waarbij   de   pas   een   continu (radio)signaal     uitzendt.     Handsfree registratie is o.a. hierdoor mogelijk.
Biometrie      wordt      toegepast      om personen     nauwkeurig     te     kunnen identificeren    op    basis    van    exacte gegevens van een persoon.
PASSIEVE RFID
Passieve    RFID-technologie    is    een techniek   waarbij   de   pas   voor   een lezer   gehouden   dient   te   worden   om te worden geactiveerd.
NFC
Door    het    toenemend    gebruik    van Smartphones       nemen       ook       de toepassingen      en      mogelijkheden van de telefoon toe.
Als    eerste    partij    in    Nederland    is TransQuest   er   in   geslaagd   om   een combinatie    van    zowel    actieve    als passieve techniek te realiseren.
INTERNET OF  THINGS
COMBINATIE TECHNIEKEN
Tag & Tracing Solutions