Terug naar Security Terug naar Security

Politie

TransQuest Tag & Tracing Solutions B.V.

Gladsaxe 38

7327 JZ Apeldoorn

Tel.nr +31 (0)55 32 38 570

info@transquest.eu 

Security Management
Het   gebruik   van   een   Security   Management   Systeem   presenteert   de   gebruiker(s)   informatie   uit   onderliggende systemen    zoals    toegangscontrole,    cameraobservatie,    inbraakdetectie    en    intercom    in    een    overzichtelijke gebruikersinterface. Procedures   bij   incidenten   worden   automatisch   weergegeven   zodat   altijd   juist   en   adequaat   gehandeld   wordt.   Ook de    afhandeling    van    alarmen    en    incidenten    wordt    vastgelegd    waarmee    heldere    (management)    rapportages gegenereerd   kunnen   worden.   Het   ReQuest   software   platform   biedt   deze   mogelijkheden   zodat   u   altijd   het overzicht heeft en ondersteunt uw organisatie bij de bedrijfsprocessen.
www.transquest.eu Terug naar Security Terug naar Security

Politie

Security Management
Het   gebruik   van   een   Security   Management   Systeem   presenteert   de gebruiker(s)     informatie     uit     onderliggende     systemen     zoals toegangscontrole,   cameraobservatie,   inbraakdetectie   en   intercom in een overzichtelijke gebruikersinterface. Procedures   bij   incidenten   worden   automatisch   weergegeven   zodat altijd   juist   en   adequaat   gehandeld   wordt.   Ook   de   afhandeling   van alarmen     en     incidenten     wordt     vastgelegd     waarmee     heldere (management)    rapportages    gegenereerd    kunnen    worden.    Het ReQuest    software    platform    biedt    deze    mogelijkheden    zodat    u altijd   het   overzicht   heeft   en   ondersteunt   uw   organisatie   bij   de bedrijfsprocessen.
Tag & Tracing Solutions