Meer Meer Meer Meer Meer Meer
AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE
EVACUATIE MANAGEMENT
Door     de     inzet     van     TransQuest unieke    handsfree    techniek    wordt een        sluitende        aanwezigheids registratie gerealiseerd.
Naast    evacuatielijsten,    is    het    ook mogelijk   een   calamiteitenzuil   toe   te passen.        O.a.        voorzien        van beeldscherm, kaartlezer & camera.
BHV MANAGEMENT
Real-time   inzicht   van   BHV’ers   op locatie      en      calamiteiten      door doordachte   techniek   te   gebruiken op strategische plekken.

TransQuest Tag & Tracing Solutions B.V.

Gladsaxe 38

7327 JZ Apeldoorn

Tel.nr +31 (0)55 32 38 570

info@transquest.eu 

Binnen   uw   organisatie   kunt   u   niet   om   het   begrip   Safety   heen,   u   wordt   er   dagelijks   mee   geconfronteerd.   Veiligheid   van   uw   medewerkers, bezoekers   en   leveranciers   dienen   immers   gewaarborgd   te   blijven.   Met   de   verschillende   oplossingen   van   TransQuest   wordt   er   in   eerste instantie   nagestreefd   om   onopzettelijke   incidenten   te   voorkomen.   Mocht   zich   onverhoopt   toch   een   incident   voordoen   dan   zijn   de toepassingen van TransQuest bij uitstek geschikt om het incident in een vroeg stadium beheersbaar te maken.
Safety
Meer Meer Meer Meer www.transquest.eu Meer Meer
AANWEZIGHEIDS REGISTRATIE
BHV MANAGEMENT
Binnen   uw   organisatie   kunt   u   niet   om   het   begrip   Safety   heen,   u wordt     er     dagelijks     mee     geconfronteerd.     Veiligheid     van     uw medewerkers,      bezoekers      en      leveranciers      dienen      immers gewaarborgd    te    blijven.    Met    de    verschillende    oplossingen    van TransQuest     wordt     er     in     eerste     instantie     nagestreefd     om onopzettelijke   incidenten   te   voorkomen.   Mocht   zich   onverhoopt toch    een    incident    voordoen    dan    zijn    de    toepassingen    van TransQuest    bij    uitstek    geschikt    om    het    incident    in    een    vroeg stadium beheersbaar te maken.
Safety
De   Nederlandse   wetgeving   stelt   u   verplicht   op   ieder   moment   te   weten wie   op   uw   terrein   aanwezig   is!   Regelgeving   verschilt   per   branche,   de kernvraag blijft hetzelfde, wie is er op mijn terrein?
Er   is   geen   wet   die   voorschrijft   hoeveel   BHV-ers   op   locatie   dienen   te zijn.    Veel    hangt    af    van    de    omvang,    de    ligging    en    het    risico    met betrekking tot de bedrijfsvoering waarbinnen de organisatie opereert.
EVACUATIE MANAGEMENT
Door   een   sluitende   aanwezigheid   te   creëren,   is   het   vervolgens eenvoudig    accurate    evacuatie-lijsten    te    genereren    en    deze    te checken bij de verzamelplaatsen.
BHV MANAGEMENT
Tag & Tracing Solutions