Terug naar ReQuest Terug naar ReQuest

ReQuest Platform

TransQuest Tag & Tracing Solutions B.V.

Gladsaxe 38

7327 JZ Apeldoorn

Tel.nr +31 (0)55 32 38 570

info@transquest.eu 

Webbased Platform
ReQuest   is   een   volledig   in-house   ontwikkeld   webbased   platform,   gericht   op   Safety   &   Security,   wat   u   in   staat stelt om alle personen bewegingen in en rond uw organisatie te monitoren en te controleren. Door   uw   primaire   proces   centraal   te   stellen   bij   de   ontwikkeling   van   het   platform,   zijn   we   erin   geslaagd   een security   management   systeem   te   leveren   wat   naadloos   aansluit   bij   uw   operatie!   ReQuest   laat   zich   eenvoudig bedienen    door    de    gebruikersvriendelijke    schermen.    Informatie    wordt    direct    en    real    time    verwerkt    en beschikbaar   gesteld   aan   geautoriseerde   personen.   Delen   van   het   programma   worden   beschikbaar   gesteld   aan verschillende typen gebruikers.  
Terug naar ReQuest Terug naar ReQuest

ReQuest Platform

Webbased Platform
ReQuest   is   een   volledig   in-house   ontwikkeld   webbased   platform, gericht   op   Safety   &   Security,   wat   u   in   staat   stelt   om   alle   personen bewegingen    in    en    rond    uw    organisatie    te    monitoren    en    te controleren. Door   uw   primaire   proces   centraal   te   stellen   bij   de   ontwikkeling   van het    platform,    zijn    we    erin    geslaagd    een    security    management systeem   te   leveren   wat   naadloos   aansluit   bij   uw   operatie!   ReQuest laat     zich     eenvoudig     bedienen     door     de     gebruikersvriendelijke schermen.    Informatie    wordt    direct    en    real    time    verwerkt    en beschikbaar   gesteld   aan   geautoriseerde   personen.   Delen   van   het programma    worden    beschikbaar    gesteld    aan    verschillende    typen gebruikers.  
Tag & Tracing Solutions

Product(s) added to your shopping cart.

Continue Shopping Go to Checkout