Terug naar ReQuest Terug naar ReQuest

TransQuest Tag & Tracing Solutions B.V.

Gladsaxe 38

7327 JZ Apeldoorn

Tel.nr +31 (0)55 32 38 570

info@transquest.eu 

Tijdregistratie
Juiste   registratie   van   gewerkte   tijd   is   een   belangrijke   factor   van   de   verloning   van   uw   medewerkers.   Daar   mag niet    aan    getoornd    worden.    Afspraken    met    betrekking    tot    verloning    dienen    gerespecteerd    te    worden    en controleerbaar   te   zijn.   Daarnaast   geven   de   gewerkte   uren   inzicht   in   de   productiviteit   van   uw   medewerkers.   Komt deze overeen met de planning? Komt deze overeen met de norm? De   tijdregistratie   van   TransQuest   levert   functionaliteit   op   beide   fronten.   De   inrichting   van   de   rekenregels   is   zo flexibel,   dat   vrijwel   alle   voorkomende   CAO’s   in   het   systeem   verwerkt   kunnen   worden.   Op   basis   van   werkroosters wordt   de   verloning   bepaald   en   zijn   er   standaard   interfaces   met   diverse   salarisverwerkingspaketten.   Ook   de vaststelling   van   bovenwettelijke   en   benedenwettelijke   uren   worden   in   het   systeem   bijgehouden.   Tijdregistratie wordt   volledig   geïntegreerd   met   de   aanwezigheidsregistratie   en   de   toegangscontrole   van   TransQuest.   Hierdoor kunnen    registratie    momenten    bij    deuren    gebruikt    worden    voor    pauze    berekeningen,    of    kan    door    de aanwezigheid   registratie   worden   bepaald   hoelang   een   medewerker   op   een   bepaalde   afdeling   werkzaam   is geweest. De    tijdregistratie    gegevens    kunnen    gedeeld    worden    met    diverse    andere    toepassingen.    Denk    hierbij    naast salarispakketten   aan   ERP-   of   MES   applicaties,   maar   ook   interfaces   met   andere   tijdregistratie   systemen   zijn   reeds gerealiseerd.   Ook   koppelingen   met   de   systemen   van   uitzendbureaus   zorgen   voor   een   gestroomlijnde   planning, inzet en betalingsverkeer!
Ins & Outs       De 'ins' en 'outs' van toegangsmanagement Integrale en adequate oplossingen op maat
Terug naar ReQuest Terug naar ReQuest
Tijdregistratie
Juiste   registratie   van   gewerkte   tijd   is   een   belangrijke   factor   van   de verloning    van    uw    medewerkers.    Daar    mag    niet    aan    getoornd worden.      Afspraken      met      betrekking      tot      verloning      dienen gerespecteerd   te   worden   en   controleerbaar   te   zijn.   Daarnaast   geven de   gewerkte   uren   inzicht   in   de   productiviteit   van   uw   medewerkers. Komt   deze   overeen   met   de   planning?   Komt   deze   overeen   met   de norm? De    tijdregistratie    van    TransQuest    levert    functionaliteit    op    beide fronten.   De   inrichting   van   de   rekenregels   is   zo   flexibel,   dat   vrijwel alle   voorkomende   CAO’s   in   het   systeem   verwerkt   kunnen   worden. Op   basis   van   werkroosters   wordt   de   verloning   bepaald   en   zijn   er standaard   interfaces   met   diverse   salarisverwerkingspaketten.   Ook de    vaststelling    van    bovenwettelijke    en    benedenwettelijke    uren worden   in   het   systeem   bijgehouden.   Tijdregistratie   wordt   volledig geïntegreerd       met       de       aanwezigheidsregistratie       en       de toegangscontrole    van    TransQuest.    Hierdoor    kunnen    registratie momenten   bij   deuren   gebruikt   worden   voor   pauze   berekeningen,   of kan   door   de   aanwezigheid   registratie   worden   bepaald   hoelang   een medewerker op een bepaalde afdeling werkzaam is geweest. De   tijdregistratie   gegevens   kunnen   gedeeld   worden   met   diverse andere   toepassingen.   Denk   hierbij   naast   salarispakketten   aan   ERP- of   MES   applicaties,   maar   ook   interfaces   met   andere   tijdregistratie systemen     zijn     reeds     gerealiseerd.     Ook     koppelingen     met     de systemen    van    uitzendbureaus    zorgen    voor    een    gestroomlijnde planning, inzet en betalingsverkeer!
Ins & Outs       De 'ins' en 'outs' van toegangsmanagement Integrale en adequate oplossingen op maat
Tag & Tracing Solutions

Product(s) added to your shopping cart.

Continue Shopping Go to Checkout