Terug naar ReQuest Terug naar ReQuest

TransQuest Tag & Tracing Solutions B.V.

Gladsaxe 38

7327 JZ Apeldoorn

Tel.nr +31 (0)55 32 38 570

info@transquest.eu 

Opkomst Manager
De    opkomst    manager    koppelt    planning    gegevens    van    medewerkers    aan    de    aanwezigheid    status    en    de werkstatus   van   medewerkers.   Wanneer   het   rooster   aangeeft   dat   een   medewerker   (of   een   uitzendkracht)   om 6:00 uur moet starten met werken, controleert het systeem real time of deze medewerker al aanwezig is. Deze   informatie   wordt   ook   vergeleken   met   de   werkstatus   van   de   medewerker.   Wanneer   deze   informatie   niet overeenkomt   met   zijn   rooster,   wordt   dit   direct   kenbaar   gemaakt   in   het   systeem   (‘medewerker   werkt   onterecht niet’).   Een   afdelingsmanager   heeft   daarmee   inzicht   in   de   beschikbaarheid   van   de   medewerker   en   kan   direct actie ondernemen.
Ins & Outs       De 'ins' en 'outs' van toegangsmanagement Integrale en adequate oplossingen op maat
Terug naar ReQuest Terug naar ReQuest
Opkomst Manager
De   opkomst   manager   koppelt   planning   gegevens   van   medewerkers aan   de   aanwezigheid   status   en   de   werkstatus   van   medewerkers. Wanneer     het     rooster     aangeeft     dat     een     medewerker     (of     een uitzendkracht)   om   6:00   uur   moet   starten   met   werken,   controleert het systeem real time of deze medewerker al aanwezig is. Deze   informatie   wordt   ook   vergeleken   met   de   werkstatus   van   de medewerker.   Wanneer   deze   informatie   niet   overeenkomt   met   zijn rooster,     wordt     dit     direct     kenbaar     gemaakt     in     het     systeem (‘medewerker   werkt   onterecht   niet’).   Een   afdelingsmanager   heeft daarmee   inzicht   in   de   beschikbaarheid   van   de   medewerker   en   kan direct actie ondernemen.
Tag & Tracing Solutions

Product(s) added to your shopping cart.

Continue Shopping Go to Checkout