Terug naar ReQuest Terug naar ReQuest

ReQuest Platform

TransQuest Tag & Tracing Solutions B.V.

Gladsaxe 38

7327 JZ Apeldoorn

Tel.nr +31 (0)55 32 38 570

info@transquest.eu 

Gebruiksvriendelijk
ReQuest   laat   zich   eenvoudig   bedienen   door   de   gebruikersvriendelijke   schermen.   Informatie   wordt   direct   en   real time    verwerkt    en    beschikbaar    gesteld    aan    geautoriseerde    personen.    Delen    van    het    programma    worden beschikbaar gesteld aan verschillende typen gebruikers. Zo    biedt    aanwezigheidsregistratie    niet    alleen    informatie    voor    de    Bedrijfshulpverlening,    maar    kan    deze informatie   ook   uitstekend   dienen   voor   de   receptioniste,   die   daardoor   precies   weet   of   een   collega   aan-   of afwezig    is.    Door    de    uitgebreide    beveiliging    en    logging    is    precies    aan    te    geven    wie    wat    mag    wijzigen; raadplegen; verwijderen of toevoegen of wie wat gewijzigd, geraadpleegd, verwijderd of toegevoegd heeft.  
Terug naar ReQuest Terug naar ReQuest

ReQuest Platform

Gebruiksvriendelijk
ReQuest        laat        zich        eenvoudig        bedienen        door        de gebruikersvriendelijke    schermen.    Informatie    wordt    direct    en    real time   verwerkt   en   beschikbaar   gesteld   aan   geautoriseerde   personen. Delen     van     het     programma     worden     beschikbaar     gesteld     aan verschillende typen gebruikers. Zo    biedt    aanwezigheidsregistratie    niet    alleen    informatie    voor    de Bedrijfshulpverlening,    maar    kan    deze    informatie    ook    uitstekend dienen    voor    de    receptioniste,    die    daardoor    precies    weet    of    een collega    aan-    of    afwezig    is.    Door    de    uitgebreide    beveiliging    en logging   is   precies   aan   te   geven   wie   wat   mag   wijzigen;   raadplegen; verwijderen    of    toevoegen    of    wie    wat    gewijzigd,    geraadpleegd, verwijderd of toegevoegd heeft.  
Tag & Tracing Solutions

Product(s) added to your shopping cart.

Continue Shopping Go to Checkout