Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer
Gebruiksvriendelijke             schermen bieden   medewerkers   de   gelegenheid om     hun     verlof     aanvragen     in     te dienen,   planning   te   raad   plegen   of weekstaten te bekijken.
Lockers
TIJDREGISTRATIE
OPKOMST MANAGER
Een    juiste    registratie    van    gewerkte tijd,   inzicht   in   productiviteit   van   uw medewerkers   en   de   mogelijkheid   dit te    combineren    met    uw    toegangs- controle en aanwezigheidsregistratie. 
De       opkomst       manager       koppelt planning        gegevens        aan        de aanwezigheidsstatus    van    de    mede werkers.
WERKPLEKREGISTRATIE
Met   het   Werkplek   Registratie   Systeem van   TransQuest   beschikt   u   over   de juiste   tools   om   real-time   de   status van     elke     werkplek     inzichtelijk     te maken.
ReQuest    stelt    informatie    eenvoudig beschikbaar   aan   verschillende   typen geautoriseerde gebruikers.
De   planningsmodule   stelt   u   in   staat om   gebruiksvriendelijk   de   inzet   van uw medewerkers in te plannen.
Open       communiceren       met       ons systeem          en          (specialistische) integraties   met   hardware   en   software van andere partijen.

TransQuest Tag & Tracing Solutions B.V.

Gladsaxe 38

7327 JZ Apeldoorn

Tel.nr +31 (0)55 32 38 570

info@transquest.eu 

PLANNINGS MODULE
INTERFACES
ReQuest    is    een    volledig    open    en hardware-onafhankelijk          systeem zodat   personen   dankzij   het   gebruik van   verschillende   technieken   zijn   te herkennen.
ReQuest    is    een    volledig    in-house ontwikkeld       webbased       platform, gericht   op   Safety   &   Security,   wat   u   in staat     stelt     om     alle     personen     en bewegingen     te     monitoren     en     te controleren.
GEBRUIKSVRIENDELIJK
OPEN SOFTWARE
ReQuest Management Platform
Juiste   registratie   levert   exacte   informatie   op.   Informatie   waarmee   u   kunt   controleren.   Controleren   op   toegang,   controle   op   aanwezigheid, controle op ruimtegebruik… Alles gebaseerd op feiten. ReQuest   is   een   volledig   in-house   ontwikkeld   webbased   platform,   gericht   op   Safety   &   Security,   wat   u   in   staat   stelt   om   alle   personen bewegingen   in   en   rond   uw   organisatie   te   monitoren   en   te   controleren.   Door   uw   primaire   proces   centraal   te   stellen   bij   de   ontwikkeling   van het platform, zijn we erin geslaagd een security management systeem te leveren wat naadloos aansluit bij uw operatie!  
SELF-SERVICE TERMINAL
WEBBASED PLATFORM
Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer www.transquest.eu
Gebruiksvriendelijke          schermen bieden           medewerkers           de gelegenheid       om       hun       verlof aanvragen   in   te   dienen,   planning   te raad     plegen     of     weekstaten     te bekijken.
TIJDREGISTRATIE
OPKOMST MANAGER
Een   juiste   registratie   van   gewerkte tijd,    inzicht    in    productiviteit    van uw         medewerkers         en         de mogelijkheid     dit     te     combineren met     uw     toegangs-controle     en aanwezigheidsregistratie. 
De     opkomst     manager     koppelt planning       gegevens       aan       de aanwezigheidsstatus   van   de   mede werkers.
WERKPLEKREGISTRATIE
Met      het      Werkplek      Registratie Systeem   van   TransQuest   beschikt   u over   de   juiste   tools   om   real-time de      status      van      elke      werkplek inzichtelijk te maken.
ReQuest   stelt   informatie   eenvoudig beschikbaar       aan       verschillende typen geautoriseerde gebruikers.
De   planningsmodule   stelt   u   in   staat om     gebruiksvriendelijk     de     inzet van uw medewerkers in te plannen.
Open   communiceren   met   ons   systeem   en   (specialistische)   integraties   met hardware en software van andere partijen.
SELF-SERVICE TERMINAL
PLANNINGS MODULE
INTERFACES
WEBBASED PLATFORM
ReQuest    is    een    volledig    open    en hardware-onafhankelijk       systeem zodat       personen       dankzij       het gebruik          van          verschillende technieken zijn te herkennen.
ReQuest   is   een   volledig   in-house ontwikkeld      webbased      platform, gericht   op   Safety   &   Security,   wat   u in   staat   stelt   om   alle   personen   en bewegingen    te    monitoren    en    te controleren.
GEBRUIKSVRIENDELIJK
OPEN SOFTWARE
ReQuest Management Platform
Juiste   registratie   levert   exacte   informatie   op.   Informatie   waarmee   u kunt      controleren.      Controleren      op      toegang,      controle      op aanwezigheid,    controle    op    ruimtegebruik…    Alles    gebaseerd    op feiten. ReQuest   is   een   volledig   in-house   ontwikkeld   webbased   platform, gericht   op   Safety   &   Security,   wat   u   in   staat   stelt   om   alle   personen bewegingen    in    en    rond    uw    organisatie    te    monitoren    en    te controleren.   Door   uw   primaire   proces   centraal   te   stellen   bij   de ontwikkeling   van   het   platform,   zijn   we   erin   geslaagd   een   security management    systeem    te    leveren    wat    naadloos    aansluit    bij    uw operatie!  
Tag & Tracing Solutions