Terug naar Security Terug naar Security

Locker systeem

TransQuest Tag & Tracing Solutions B.V.

Gladsaxe 38

7327 JZ Apeldoorn

Tel.nr +31 (0)55 32 38 570

info@transquest.eu 

Locker Management
Flexibel    gebruik    van    lockers    resulteert    in    een    optimale    benutting.    Door    de    aanwezigheid    gegevens    te combineren,   is   een   locker   vrij   te   geven   op   het   moment   ziet   dat   betreffende   medewerker   het   pand   verlaat.   Op   die manier verhoogt u de benutting per locker. Bij   het   verstrekken   van   (persoonlijke)   lockers   kunnen   de   lockers   worden   vrijgegeven   met   de   personeelspas   van de   medewerker.   Niet   alleen   biedt   dit   logistieke   voordelen   ten   opzichten   van   het   gebruik   van   sleutels,   het   biedt tevens een grotere flexibiliteit.
Bij bijna alle werkzaamheden waar speciale kleding vereist is, heeft u als werkgever de taak om de persoonlijke bezittingen van uw werknemers tijdens het werk te beschermen. Hiervoor zijn heel wat mogelijkheden beschikbaar op de markt, waaronder afsluitbare kastjes en diverse losstaande lockersystemen. TransQuest voegt hier nu de mogelijkheid aan toe om dit zowel losstaand, alsook volledig geïntegreerd met uw toegangscontrole en aanwezigheidsregistratie te laten verlopen. Traditionele sleuteloplossingen werken eigenlijk maar voor een zeer beperkt aantal lockers en laten nagenoeg niet toe om een locker te delen met collega’s. Daarom wordt een middelgrote onderneming al snel gedwongen om een of ander elektronisch systeem in te zetten om de lockers vrij te geven. TransQuest is van mening dat een lockersysteem niet alleen feilloos moet kunnen werken en de mogelijkheid moet hebben om vaste lockers en tijdelijke lockers toe te kennen. Wij willen de veiligheid, het gebruik en de bezettingsgraad van het systeem verder optimaliseren dan andere systemen kunnen. Hoe? Door gebruik te maken van de kennis van het Toegangscontrole-, Tijdregistratie- en Aanwezigheidssysteem. Daarmee laten we toe om lockers sneller vrij te geven, het gebruik te monitoren en uitzonderingen toe te passen. Bovendien is de administratieve rompslomp heel wat minder. Alle medewerkers hoeven slechts in een systeem ingevoerd te worden. Flexibel In het reQuest systeem kunt u medewerkers aan een groep met regels koppelen waardoor ze automatisch een vaste locker of een tijdelijke locker krijgen toegewezen wanneer zij zich bij het lockersysteem aanmelden. Hoe lang deze locker tot hun beschikking staat, kunt u tevens bepalen in die regels. Als u handmatig de lockertoewijzing wil veranderen, dan kan dat eveneens. Vaste lockers delen? Geen probleem! Meerdere lockers openen met een pas? Kan eveneens! Veilig Het systeem zal – voor de gewenste periode – lockers aan gebruikers toekennen. U kunt vervolgens in reQuest controleren of en wanneer er toegang is geweest tot de betreffende locker. Het is ook mogelijk alarmen in te stellen bij ongeoorloofd gebruik en optioneel kunt u met een camera de beelden terugzoeken bij verdachte handelingen. Tevens kunt u verdere beperkingen instellen voor gebruikers die niet aanwezig zijn geregistreerd of afdwingen dat medewerkers een gestopt met werken gebeurtenis krijgen.   Hogere bezettingsgraad Lockersystemen hebben altijd diverse nadelen voor een organisatie. In de eerste plaats consumeren ze ruimte. Daarnaast zijn de fysieke voorzieningen ook redelijk prijzig. En bij een groei van de activiteiten en de bezettingsgraad van uw totale faciliteit, ontstaat er vaak een onverwachte krapte in beschikbare lockers. TransQuest helpt u met het oplossen van dit probleem daar een betere benutting van de lockers te realiseren. Uiteraard bepaalt uw bedrijfsvoering welke mogelijkheden er zijn. TransQuest maakt hier optimaal gebruik van! Zo is het mogelijk om bij een “vloeiende” overgang van ploegen direct kluisjes vrij te geven van de eerste medewerkers die de locatie verlaten. Dit kan leiden tot tientallen percentages bezettingsgraad verbetering in een aantal gevallen!  Geïntegreerd Een aantal voordelen van een geïntegreerd systeem heeft u al in voorgaande paragrafen kunnen constateren. Zo kan de intelligentie van de aanwezigheidsregistratie en de werktijdregistratie direct uw veiligheid en de bezettingsgraad verbeteren. Daarnaast kunt u met het reQuest systeem veel eenvoudiger administreren wie welke lockers toegewezen krijgt en zijn de gegevens over het gebruik direct opvraagbaar. Maar u kunt nog meer voordelen uit de integratie halen. De lezers van het kluisjessysteem positioneren uw medewerkers in de kleedruimte. U kunt de kluisjes beheren vanaf iedere plek met toegang tot de reQuest website.  Tevens kunt u de gebruikte Light info terminals toepassen voor het tonen van vragen of het geven van een persoonlijke melding aan de betreffende medewerker. Transquest Tag & Tracing Solutions B.V. is gespecialiseerd op het gebied van realtime wireless identification van zowel objecten, producten, personen en locaties. Transquest verzorgt toepassingen op het gebied van o.a. handsfree toegangs- controle, tijdregistratie en aanwezigheids-registratie, (BHV) evacuatiemanagement, personeelsregistratie & asset management in de industrieën, logistiek, supermarkten, gezondheidszorg, overheid, bouw,  off-shore en building management.  Tag & Tracing Solutions Gladsaxe 38 NL-7327 JZ Apeldoorn Tel. +31 (0)55 32 38 570 Fax +31 (0)55 32 38 571 info@transquest.eu www.transquest.eu
Terug naar Security Terug naar Security www.transquest.eu

Locker systeem

Locker Management
Flexibel   gebruik   van   lockers   resulteert   in   een   optimale   benutting. Door   de   aanwezigheid   gegevens   te   combineren,   is   een   locker   vrij   te geven   op   het   moment   ziet   dat   betreffende   medewerker   het   pand verlaat. Op die manier verhoogt u de benutting per locker. Bij   het   verstrekken   van   (persoonlijke)   lockers   kunnen   de   lockers worden   vrijgegeven   met   de   personeelspas   van   de   medewerker.   Niet alleen   biedt   dit   logistieke   voordelen   ten   opzichten   van   het   gebruik van sleutels, het biedt tevens een grotere flexibiliteit.
Bij bijna alle werkzaamheden waar speciale kleding vereist is, heeft u als werkgever de taak om de persoonlijke bezittingen van uw werknemers tijdens het werk te beschermen. Hiervoor zijn heel wat mogelijkheden beschikbaar op de markt, waaronder afsluitbare kastjes en diverse losstaande lockersystemen. TransQuest voegt hier nu de mogelijkheid aan toe om dit zowel losstaand, alsook volledig geïntegreerd met uw toegangscontrole en aanwezigheidsregistratie te laten verlopen. Traditionele sleuteloplossingen werken eigenlijk maar voor een zeer beperkt aantal lockers en laten nagenoeg niet toe om een locker te delen met collega’s. Daarom wordt een middelgrote onderneming al snel gedwongen om een of ander elektronisch systeem in te zetten om de lockers vrij te geven. TransQuest is van mening dat een lockersysteem niet alleen feilloos moet kunnen werken en de mogelijkheid moet hebben om vaste lockers en tijdelijke lockers toe te kennen. Wij willen de veiligheid, het gebruik en de bezettingsgraad van het systeem verder optimaliseren dan andere systemen kunnen. Hoe? Door gebruik te maken van de kennis van het Toegangscontrole-, Tijdregistratie- en Aanwezigheidssysteem. Daarmee laten we toe om lockers sneller vrij te geven, het gebruik te monitoren en uitzonderingen toe te passen. Bovendien is de administratieve rompslomp heel wat minder. Alle medewerkers hoeven slechts in een systeem ingevoerd te worden. Flexibel In het reQuest systeem kunt u medewerkers aan een groep met regels koppelen waardoor ze automatisch een vaste locker of een tijdelijke locker krijgen toegewezen wanneer zij zich bij het lockersysteem aanmelden. Hoe lang deze locker tot hun beschikking staat, kunt u tevens bepalen in die regels. Als u handmatig de lockertoewijzing wil veranderen, dan kan dat eveneens. Vaste lockers delen? Geen probleem! Meerdere lockers openen met een pas? Kan eveneens! Veilig Het systeem zal – voor de gewenste periode – lockers aan gebruikers toekennen. U kunt vervolgens in reQuest controleren of en wanneer er toegang is geweest tot de betreffende locker. Het is ook mogelijk alarmen in te stellen bij ongeoorloofd gebruik en optioneel kunt u met een camera de beelden terugzoeken bij verdachte handelingen. Tevens kunt u verdere beperkingen instellen voor gebruikers die niet aanwezig zijn geregistreerd of afdwingen dat medewerkers een gestopt met werken gebeurtenis krijgen.   Hogere bezettingsgraad Lockersystemen hebben altijd diverse nadelen voor een organisatie. In de eerste plaats consumeren ze ruimte. Daarnaast zijn de fysieke voorzieningen ook redelijk prijzig. En bij een groei van de activiteiten en de bezettingsgraad van uw totale faciliteit, ontstaat er vaak een onverwachte krapte in beschikbare lockers. TransQuest helpt u met het oplossen van dit probleem daar een betere benutting van de lockers te realiseren. Uiteraard bepaalt uw bedrijfsvoering welke mogelijkheden er zijn. TransQuest maakt hier optimaal gebruik van! Zo is het mogelijk om bij een “vloeiende” overgang van ploegen direct kluisjes vrij te geven van de eerste medewerkers die de locatie verlaten. Dit kan leiden tot tientallen percentages bezettingsgraad verbetering in een aantal gevallen!  Geïntegreerd Een aantal voordelen van een geïntegreerd systeem heeft u al in voorgaande paragrafen kunnen constateren. Zo kan de intelligentie van de aanwezigheidsregistratie en de werktijdregistratie direct uw veiligheid en de bezettingsgraad verbeteren. Daarnaast kunt u met het reQuest systeem veel eenvoudiger administreren wie welke lockers toegewezen krijgt en zijn de gegevens over het gebruik direct opvraagbaar. Maar u kunt nog meer voordelen uit de integratie halen. De lezers van het kluisjessysteem positioneren uw medewerkers in de kleedruimte. U kunt de kluisjes beheren vanaf iedere plek met toegang tot de reQuest website.  Tevens kunt u de gebruikte Light info terminals toepassen voor het tonen van vragen of het geven van een persoonlijke melding aan de betreffende medewerker. Transquest Tag & Tracing Solutions B.V. is gespecialiseerd op het gebied van realtime wireless identification van zowel objecten, producten, personen en locaties. Transquest verzorgt toepassingen op het gebied van o.a. handsfree toegangs- controle, tijdregistratie en aanwezigheids-registratie, (BHV) evacuatiemanagement, personeelsregistratie & asset management in de industrieën, logistiek, supermarkten, gezondheidszorg, overheid, bouw,  off-shore en building management.  Tag & Tracing Solutions Gladsaxe 38 NL-7327 JZ Apeldoorn Tel. +31 (0)55 32 38 570 Fax +31 (0)55 32 38 571 info@transquest.eu www.transquest.eu
Tag & Tracing Solutions