Terug naar Security Terug naar Security

ID Logistics

TransQuest Tag & Tracing Solutions B.V.

Gladsaxe 38

7327 JZ Apeldoorn

Tel.nr +31 (0)55 32 38 570

info@transquest.eu 

Contractors Management
Vandaag   de   dag   ervaren   wij   dat   veel   organisaties   beleid   en   procedures   hebben   opgesteld   om   toegangsrechten   te kunnen   bepalen   voor   personen   die   gebouwen   of   terreinen   willen   betreden.   De   procedures   staan   vaak   op   papier of   worden   via   e-mailverkeer   bepaald.   Het   invoeren   van   de   toegangsrechten   wordt   veelal   handmatig   gedaan   door security of facilitaire medewerkers binnen het toegangscontrolesysteem. De   efficiency,   maar   zeker   de   compliancy   van   dergelijke   processen   wordt   steeds   vaker   een   belangrijk   issue. Immers   het   eigen   (toegangs)beleid,   maar   ook   het   beleid   van   de   wetgever   hebben   hierop   steeds   meer   invloed.   De wetgever hanteert in sommige gevallen zelfs zeer hoge boetes als niet aan de juiste regelgeving wordt voldaan. Het   door   TransQuest   in   eigen   huis   ontwikkelde   ReQuest   software   platform   bevat   een   workflow   waarmee   in combinatie   met   proces   gerelateerde   issues,   invulling   gegeven   wordt   aan   enerzijds   een   gastvrij   karakter   en anderzijds voldoet aan wet- en regelgeving.
Terug naar Security Terug naar Security www.transquest.eu

ID Logistics

Contractors Management
Vandaag    de    dag    ervaren    wij    dat    veel    organisaties    beleid    en procedures    hebben    opgesteld    om    toegangsrechten    te    kunnen bepalen   voor   personen   die   gebouwen   of   terreinen   willen   betreden. De   procedures   staan   vaak   op   papier   of   worden   via   e-mailverkeer bepaald.    Het    invoeren    van    de    toegangsrechten    wordt    veelal handmatig   gedaan   door   security   of   facilitaire   medewerkers   binnen het toegangscontrolesysteem. De   efficiency,   maar   zeker   de   compliancy   van   dergelijke   processen wordt    steeds    vaker    een    belangrijk    issue.    Immers    het    eigen (toegangs)beleid,   maar   ook   het   beleid   van   de   wetgever   hebben hierop    steeds    meer    invloed.    De    wetgever    hanteert    in    sommige gevallen   zelfs   zeer   hoge   boetes   als   niet   aan   de   juiste   regelgeving wordt voldaan. Het   door   TransQuest   in   eigen   huis   ontwikkelde   ReQuest   software platform   bevat   een   workflow   waarmee   in   combinatie   met   proces gerelateerde    issues,    invulling    gegeven    wordt    aan    enerzijds    een gastvrij karakter en anderzijds voldoet aan wet- en regelgeving.
Tag & Tracing Solutions