Terug naar Security Terug naar Security

Camera observatie

TransQuest Tag & Tracing Solutions B.V.

Gladsaxe 38

7327 JZ Apeldoorn

Tel.nr +31 (0)55 32 38 570

info@transquest.eu 

Video Management
TransQuest      vindt      dat      cameraobservatie      een      ondersteunende      rol      dient      te      hebben      binnen      de beveiligingsmaatregelen.    Beveiligers    moeten    geïnformeerd    worden    en    reageren    wanneer    daadwerkelijk    hun aandacht gevraagd wordt. Dit   betekent   dat   een   videomanagement   systeem   intelligentie   in   zich   moet   hebben   dat   analyses   kan   uitvoeren   van de   beelden   zodat   die   informatieoverdracht   snel,   adequaat   en   overzichtelijk   aan   de   beveiligers   getoond   kan worden.
Observatie met behulp van camera’s is, sinds jaar en dag, bijna een vast onderdeel van een bedrijf beveiligingsplan. De aanwezigheid van camera’s is dan ook een vertrouwd beeld. Veiligheid is in al zijn facetten, meer dan ooit, een wezenlijk onderdeel binnen onze samenleving. Cybercrime op internet, skimmen bij PIN automaten, diefstal thuis of bij bedrijven zijn aan de orde van de dag. Maar ook een onjuiste handeling bij een bedrijfsproces kan verstrekkende gevolgen hebben en de mogelijkheid daartoe beïnvloed het veiligheidsgevoel van de omwonenden. Een gevoel van veiligheid draagt bij aan de gemoedstoestand van de mens en levert derhalve een positieve bijdrage aan de leef en werkomstandigheden. Op onze computers installeren we een gedegen virusscanner, we zijn extra alert bij het gebruik van onze bedrijfsgegevens, we plaatsen geavanceerde inbraak alarminstallaties, we installeren een uitstekend toegangscontrolesysteem en bovenal, we willen WETEN. Weten wie bepaalde documenten mag inzien en heeft ingezien, weten wie/waar/wanneer is. Ongewenste gasten willen we buiten houden.   Beveiligingsbewustzijn Het besef groeit dat beveiligen niet alleen de verantwoordelijkheid is van beveiligers en BHV’s, maar van alle medewerkers: het management voorop. Daarom is werken aan het beveiligingsbewustzijn van medewerkers van belang. Eén ding is duidelijk: werken aan beveiligingsbewust gedrag doet u met, voor en door collega's. Met hen in gesprek raken over wat hen beweegt, verwerft inzicht in de grenzen die bepalend zijn voor een veilige en onveilige omgeving. Camera toezicht Een van de belangrijkste functies van cameratoezicht is de preventieve werking, die ervan uitgaat. Bij het gebruikmaken van cameratoezicht in de vorm van een beveiligingscamera door winkels en bedrijven is het mogelijk dat de publieke ruimte deels onder de reikwijdte van de camera valt. Onder bepaalde voorwaarden zal daar geen bezwaar tegen zijn. Over het algemeen mag de beveiligingscamera van een onderneming in principe geen zaken, terreinen en gebouwen van anderen weergeven. Het gaat immers om het in beeld brengen van datgene waar uw bedrijf toezicht over wil houden. U kunt uw winkel van een beveiligingscamera voorzien om diefstal tegen te gaan of uw bedrijfspand aan de buitenkant van een camerasysteem voorzien om inbraak te voorkomen.  Preventieve werking Een beveiligingscamera heeft zowel binnen een bedrijf als buiten het bedrijfspand een preventieve werking. Dieven en inbrekers zullen zich laten afschrikken als het pand is voorzien van een camera al dan niet in combinatie met een functioneel alarmsysteem. U kunt uw bedrijf beveiligingen met verschillende soorten beveiligingscamera’s. Zo kunt u kiezen voor een camerasysteem, waarbij u via internet rechtstreeks toezicht kunt houden op elk gewenst moment, maar zijn er ook camerasystemen, die permanent verbonden zijn met een monitor. Deze beveiligingscamera’s met een monitor zijn bij uitstek geschikt voor directe observatie vanuit een centrale observatiepost.  Inzet van techniek Naast de preventieve werking van cameratoezicht kan een beveiligingscamera ook een ander doel dienen. Als uw bedrijfspand in de nacht bezocht wordt door inbrekers en u maakt gebruik van een beveiligingscamera met beeldopname, dan kunt u de beelden terugzien. Dat betekent dat de inbreker of inbrekers door de beveiligingscamera in beeld zijn gebracht en dat deze beelden opgeslagen zijn. De beveiligingsbeelden kunnen vervolgens aan de politie ter beschikking gesteld worden, die aan de hand daarvan eerder in staat is om de inbrekers op te sporen. In het geval van beeldopname kunt u een compleet beveiligingssysteem aanschaffen met opnamefunctionaliteit voor een perfecte beeldweergave door de inzet van technologie is het mogelijk enkele beveiligingstaken te automatiseren. Denk hier bij ook aan: observatie van geavanceerde bedrijfsprocessen ook dit biedt een organisatie de mogelijkheid het veiligheidsniveau naar een hoger level te brengen.  Verhoging beveiligingsniveau TransQuest biedt organisaties de mogelijkheid door de inzet van haar producten en diensten het beveiligingsniveau te verhogen. Het TransQuest systeem is eenvoudig te combineren en integreren met overige systemen. Een combinatie met toegangscontrole werkplek beveiliging en asset management behoort tot onze standaardmogelijkheden. Door gebruik te maken van open standaarden kunnen de gegevens die door het systeem worden gegenereerd eenvoudig worden gecombineerd met data uit andere systemen. De kennis en kunde binnen onze organisatie zullen bij voortduring aanwenden om implementaties van eindgebruikers te ondersteunen. Transquest Tag & Tracing Solutions B.V. is gespecialiseerd op het gebied van realtime wireless identification van zowel objecten, producten, personen en locaties. Transquest verzorgt toepassingen op het gebied van o.a. handsfree toegangs- controle, tijdregistratie en aanwezigheids-registratie, (BHV) evacuatiemanagement, personeelsregistratie & asset management in de industrieën, logistiek, supermarkten, gezondheidszorg, overheid, bouw,  off-shore en building management.  Tag & Tracing Solutions Gladsaxe 38 NL-7327 JZ Apeldoorn Tel. +31 (0)55 32 38 570 Fax +31 (0)55 32 38 571 info@transquest.eu www.transquest.eu
Terug naar Security Terug naar Security www.transquest.eu

Camera observatie

Video Management
TransQuest    vindt    dat    cameraobservatie    een    ondersteunende    rol dient    te    hebben    binnen    de    beveiligingsmaatregelen.    Beveiligers moeten   geïnformeerd   worden   en   reageren   wanneer   daadwerkelijk hun aandacht gevraagd wordt. Dit   betekent   dat   een   videomanagement   systeem   intelligentie   in   zich moet   hebben   dat   analyses   kan   uitvoeren   van   de   beelden   zodat   die informatieoverdracht    snel,    adequaat    en    overzichtelijk    aan    de beveiligers getoond kan worden.
Observatie met behulp van camera’s is, sinds jaar en dag, bijna een vast onderdeel van een bedrijf beveiligingsplan. De aanwezigheid van camera’s is dan ook een vertrouwd beeld. Veiligheid is in al zijn facetten, meer dan ooit, een wezenlijk onderdeel binnen onze samenleving. Cybercrime op internet, skimmen bij PIN automaten, diefstal thuis of bij bedrijven zijn aan de orde van de dag. Maar ook een onjuiste handeling bij een bedrijfsproces kan verstrekkende gevolgen hebben en de mogelijkheid daartoe beïnvloed het veiligheidsgevoel van de omwonenden. Een gevoel van veiligheid draagt bij aan de gemoedstoestand van de mens en levert derhalve een positieve bijdrage aan de leef en werkomstandigheden. Op onze computers installeren we een gedegen virusscanner, we zijn extra alert bij het gebruik van onze bedrijfsgegevens, we plaatsen geavanceerde inbraak alarminstallaties, we installeren een uitstekend toegangscontrolesysteem en bovenal, we willen WETEN. Weten wie bepaalde documenten mag inzien en heeft ingezien, weten wie/waar/wanneer is. Ongewenste gasten willen we buiten houden.   Beveiligingsbewustzijn Het besef groeit dat beveiligen niet alleen de verantwoordelijkheid is van beveiligers en BHV’s, maar van alle medewerkers: het management voorop. Daarom is werken aan het beveiligingsbewustzijn van medewerkers van belang. Eén ding is duidelijk: werken aan beveiligingsbewust gedrag doet u met, voor en door collega's. Met hen in gesprek raken over wat hen beweegt, verwerft inzicht in de grenzen die bepalend zijn voor een veilige en onveilige omgeving. Camera toezicht Een van de belangrijkste functies van cameratoezicht is de preventieve werking, die ervan uitgaat. Bij het gebruikmaken van cameratoezicht in de vorm van een beveiligingscamera door winkels en bedrijven is het mogelijk dat de publieke ruimte deels onder de reikwijdte van de camera valt. Onder bepaalde voorwaarden zal daar geen bezwaar tegen zijn. Over het algemeen mag de beveiligingscamera van een onderneming in principe geen zaken, terreinen en gebouwen van anderen weergeven. Het gaat immers om het in beeld brengen van datgene waar uw bedrijf toezicht over wil houden. U kunt uw winkel van een beveiligingscamera voorzien om diefstal tegen te gaan of uw bedrijfspand aan de buitenkant van een camerasysteem voorzien om inbraak te voorkomen.  Preventieve werking Een beveiligingscamera heeft zowel binnen een bedrijf als buiten het bedrijfspand een preventieve werking. Dieven en inbrekers zullen zich laten afschrikken als het pand is voorzien van een camera al dan niet in combinatie met een functioneel alarmsysteem. U kunt uw bedrijf beveiligingen met verschillende soorten beveiligingscamera’s. Zo kunt u kiezen voor een camerasysteem, waarbij u via internet rechtstreeks toezicht kunt houden op elk gewenst moment, maar zijn er ook camerasystemen, die permanent verbonden zijn met een monitor. Deze beveiligingscamera’s met een monitor zijn bij uitstek geschikt voor directe observatie vanuit een centrale observatiepost.  Inzet van techniek Naast de preventieve werking van cameratoezicht kan een beveiligingscamera ook een ander doel dienen. Als uw bedrijfspand in de nacht bezocht wordt door inbrekers en u maakt gebruik van een beveiligingscamera met beeldopname, dan kunt u de beelden terugzien. Dat betekent dat de inbreker of inbrekers door de beveiligingscamera in beeld zijn gebracht en dat deze beelden opgeslagen zijn. De beveiligingsbeelden kunnen vervolgens aan de politie ter beschikking gesteld worden, die aan de hand daarvan eerder in staat is om de inbrekers op te sporen. In het geval van beeldopname kunt u een compleet beveiligingssysteem aanschaffen met opnamefunctionaliteit voor een perfecte beeldweergave door de inzet van technologie is het mogelijk enkele beveiligingstaken te automatiseren. Denk hier bij ook aan: observatie van geavanceerde bedrijfsprocessen ook dit biedt een organisatie de mogelijkheid het veiligheidsniveau naar een hoger level te brengen.  Verhoging beveiligingsniveau TransQuest biedt organisaties de mogelijkheid door de inzet van haar producten en diensten het beveiligingsniveau te verhogen. Het TransQuest systeem is eenvoudig te combineren en integreren met overige systemen. Een combinatie met toegangscontrole werkplek beveiliging en asset management behoort tot onze standaardmogelijkheden. Door gebruik te maken van open standaarden kunnen de gegevens die door het systeem worden gegenereerd eenvoudig worden gecombineerd met data uit andere systemen. De kennis en kunde binnen onze organisatie zullen bij voortduring aanwenden om implementaties van eindgebruikers te ondersteunen. Transquest Tag & Tracing Solutions B.V. is gespecialiseerd op het gebied van realtime wireless identification van zowel objecten, producten, personen en locaties. Transquest verzorgt toepassingen op het gebied van o.a. handsfree toegangs- controle, tijdregistratie en aanwezigheids-registratie, (BHV) evacuatiemanagement, personeelsregistratie & asset management in de industrieën, logistiek, supermarkten, gezondheidszorg, overheid, bouw,  off-shore en building management.  Tag & Tracing Solutions Gladsaxe 38 NL-7327 JZ Apeldoorn Tel. +31 (0)55 32 38 570 Fax +31 (0)55 32 38 571 info@transquest.eu www.transquest.eu
Tag & Tracing Solutions